Home   Ekolex V

Ekolex V

Ekolex V, pasti na šváby

Charakteristika

Ekolex-V je lepový pás určený k monitorování a signalizaci výskytu švábovitého hmyzu z čeledi Blattidae - rusa domácího (Blatella germanica) a švába obecného (Blatta orientalis). 

Účinné látky

Účinnou složkou lepové vrstvy je potravní složka doplněná agregačním a sexuálním feromonem.

Působení

Lepový pás má po složení tvar štěrbiny, která je z vnitřní plochy pokrytá lepovou vrstvou s efektivní účinnou látkou. Další funkce výrobku spočívá v jeho štěrbinovém tvaru jakožto přirozeném úkrytu švábovitého hmyzu. Vzhledem k tomu, že nástup účinnosti aplikovaných pásů je téměř okamžitý, zvyšuje se jejich atraktivita s množstvím detekovaných jedinců v důsledku koncentrace agregačního feromonu.

Návod k použití

Ekolex-V je nutno připravit do geometrického tvaru, strhnout ochrannou fólii lepové vrstvy, vytvořit štěrbinu a přípravek položit nebo pověsit rovnou stranou k rovné ploše.

V případě pozitivního výsledku použití výrobku je nutno přistoupit k likvidaci cílového organismu za pomoci odborné dezinsekční firmy. 

Pozor! Zabraňte přístupu dětí k aplikovaným výrobkům!

Expoziční doba

Nástup účinnosti je téměř okamžitý. Expozice přípravku je 1 - 4 týdny. V případě rychlého zaplňování hmyzem či prašného prostředí může být kratší.

Bezpečnost práce a hygiena

Lepový pás Ekolex-V je ekologický, neobsahuje žádné toxické nebo jiné látky zdraví škodlivé. Monitorovaný hmyz může být nositelem některých patogenních zárodků, a proto je nutno dodržovat základní hygienická pravidla. Při odstraňování zaplněných výrobků se nesmí jíst, pít, kouřit. V případě potřísnění lepem lze povrch očistit technickým benzinem.

Likvidace

Lepové pásy se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením.

Skladování, specifikace, expedice

Výrobky se skladují při teplotě do 20o C, v suchu a v původním obalu. Doba exspirace je vyznačena na ochranné fólii. Rozměry nezabaleného lepového pásu: 310 mm x 80 mm. Výrobky jsou baleny po 5 ks, expediční balení: svazek 50 ks, karton 2000 ks.

Prohlášení o bezpečnosti

prohlášení Vetox spol. s.r.o.  -  ke stažení  zde
prohlášení Ministerstva zdravotnictví ke stažení  zde