Home   Ekolex V

Ekolex V

Ekolex V, pasti na šváby

Charakteristika

Ekolex-V je lepový lapač k odchytu švábovitého hmyzu z čeledi Blattidae - rusa domácího (Blatella germanica) a švába obecného (Blatta orientalis). Lapač se uplatňuje jednak při detekci, signalizaci a monitorování výskytu, jednak pro vlastní hubení uvedeného hmyzu.

Účinné látky

Účinnou složkou lepové vrstvy je směs potravního atraktantu, doplněná agregačním a sexuálním feromonem.

Působení

Lapač má tvar štěrbiny, která je z vnitřní plochy pokrytá lepovou vrstvou s atraktantem. Funkce lapače spočívá jednak v lákání hmyzu atraktantem a jednak štěrbinovým tvarem lapače jakožto přirozeného úkrytu. Vzhledem k tomu, že nástup účinnosti nastražených lapačů je téměř okamžitý, zvyšuje se jejich atraktivita s množstvím odchycených jedinců v důsledku koncentrace agregačního feromonu.

Návod k použití

Ekolex-V je nutno připravit do geometrického tvaru, strhnout ochrannou fólii lepové vrstvy, vytvořit štěrbinu a lapač položit nebo pověsit rovnou stranou k rovné ploše.

Pozor! Zabraňte přístupu dětí k nastraženým lapačům!

Expoziční doba

Nástup účinnosti je téměř okamžitý. Expozice lapače je 1 - 3 týdny. V případě rychlého zaplňování hmyzem či prašného prostředí může být kratší.

Bezpečnost práce a hygiena

Lepový pás Ekolex-V je ekologický, neobsahuje žádné toxické nebo jiné látky zdraví škodlivé. Odchycený hmyz může být nositelem některých patogenních zárodků, a proto je nutno dodržovat základní hygienická pravidla. Při odstraňování zaplněných lapačů se nesmí jíst, pít, kouřit. V případě potřísnění lepem lze povrch očistit technickým benzinem.

Likvidace

Lepové pásy se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením.

Skladování, specifikace, expedice

Výrobky se skladují při teplotě do 20o C, v suchu a v původním obalu. Doba exspirace je vyznačena na ochranné fólii. Rozměry nezabaleného lepového pásu: 310 mm x 80 mm. Výrobky jsou baleny po 5 ks, expediční balení: svazek 50 ks, karton 2000 ks.

Prohlášení o bezpečnosti

prohlášení Vetox spol. s.r.o.  -  ke stažení  zde
prohlášení Ministerstva zdravotnictví ke stažení  zde