Home   o nás

o nás

Naše společnost VETOX byla založena již v roce 1991. Zakládajícími členy se stali odborníci v oblasti chemie, strojnictví, veterinární péče, dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Postupem let se firma vyprofilovala v rodinnou výrobní společnost specializující se na produkci feromonových lepových pásů, určených k monitorování a signalizaci výskytu synantropních zavíječů (potravinových molů), resp. švábů.

V současnosti spolupracujeme s odborníky na vývoj feromonů, aby naše výrobky byly vysoce účinné, druhově selektivní, ekologické a netoxické produkty, určené k signalizaci a monitorování výskytu hmyzích škůdců s důrazem na skutečnost, že výrobky nemají jakékoli záporné účinky na životní prostředí ani na necílové živočichy včetně člověka.

Jsme výrobní firma dodávající své zboží pouze velkoodběratelům, mezi hlavní odběratele patří společnost DDD SERVIS PRAHA www.pestcontrol.cz zajišťující maloobchodní prodej našich výrobků a mimo jiné i DDD služby a prodej ekologických přípravků proti škodlivému hmyzu.