Home   Prohlášení bezpečnosti

Prohlášení bezpečnosti

Bezpečnost práce a hygiena - Ekovet

Lepový pás Ekovet je vysoce účinný a druhově selektivní, ekologický, netoxický, nepáchnoucí a bez jakýchkoli záporných účinků na necílové živočichy včetně člověka. Při práci s Ekovetem není potřeba žádných mimořádných opatření, je nutné dodržovat základní hygienická pravidla - nesmí se jíst, pít, kouřit a po práci je nutné si umýt ruce. V případě potřísnění lepem lze povrch očistit technickým benzinem.

Likvidace

Lepové pásy se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením.

Bezpečnost práce a hygiena - EKOLEX V

Lepový pás Ekolex-V je ekologický, neobsahuje žádné toxické nebo jiné látky zdraví škodlivé. Monitorovaný hmyz může být nositelem některých patogenních zárodků, a proto je nutno dodržovat základní hygienická pravidla. Při odstraňování zaplněných výrobků se nesmí jíst, pít, kouřit. V případě potřísnění lepem lze povrch očistit technickým benzinem.

Likvidace

Lepové pásy se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením.

 

prohlašení Vetox spol. s.r.o.  - více

prohlášení ministerstva zdravotnictví - více