Home   Ekovet

Ekovet

Charakteristika

Ekovet je jednostranný lepový pás určený k signalizaci, monitorování a odchytu synantropních zavíječů z čeledi Pyralidae: zavíječe domácího (Pyralis farinalis), zavíječe moučného (Ephestia kuehniella), zavíječe skladištního (Ephestia elutella), zavíječe datlového (Cadra cautella), zavíječe paprikového (Plodia interpunctella), zavíječe rýžového (Corcyra cephalonica).

Účinné látky

Syntetický sexuální feromon samic synantropních zavíječů a potravní atraktant.

Dávkování

Doporučené dávkování je jeden pás na cca 150 m3  v mlýnských a pekárenských objektech

a 200 m3 v ostatních provozech a skladech, v obchodních sítích a domácnostech se zavěšují 1 - 2 pásy na jednu místnost do 100 m3. Pouze při kalamitním výskytu se množství zdvojnásobuje.

Návod k použití

Po vyjmutí z obalu se strhne ochranná folie z aktivní plochy. Ekovet se položí na málo přístupnou vodorovnou plochu anebo se svisle zavěsí, vždy s minimálním prouděním vzduchu.

Pozor! Zabraňte přístupu dětí k nastraženým lapačům!

Expoziční doba

Nástup účinnosti je 24 - 48 hodin. Expoziční doba je 2 - 3 týdny, při rychlém zaplňování nebo v prašném prostředí 1 týden.

Bezpečnost práce a hygiena

Lepový pás Ekovet je vysoce účinný a druhově selektivní, ekologický, netoxický, nepáchnoucí a bez jakýchkoli záporných účinků na necílové živočichy včetně člověka. Při práci s Ekovetem není potřeba žádných mimořádných opatření, je nutné dodržovat základní hygienická pravidla - nesmí se jíst, pít, kouřit a po práci je nutné si umýt ruce. V případě potřísnění lepem lze povrch očistit technickým benzinem.

Likvidace

Lepové pásy se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením.

Skladování, specifikace, expedice

Výrobky se skladují při teplotě do 20°C, v suchu a v původním obalu. Doba exspirace je vyznačena na ochranné fólii. Rozměry nezabaleného lepového pásu: 200 mm x 80 mm. Každý výrobek je balen samostatně, expediční balení: svazek 50 ks, karton 2500 ks. Rozměry kartonu: 280 x 490 x 270 mm. Přibližná váha 1000 ks 10 kg.

Prohlášení o bezpečnosti

prohlášení Vetox spol. s.r.o.  -  ke stažení  zde
prohlášení Ministerstva zdravotnictví ke stažení  zde